GDPR

Hantering av personuppgifter görs enligt dataskyddsförordningen GDPR.

När jag registrerar dig som kund hos mig så lagras dina personuppgifter (namn, adress, personnummer och telefonnummer) i mitt journalsystem. Detta är för att kunna journalföra ditt/dina djur(s) besök och konsultationer hos mig, hantera recept och vid kontakt med försäkringsbolag och andra veterinärkliniker (vid remittering).

Min veterinärverksamhet omfattas av journallagen, och måste därför lagra journaluppgifter under minst 5 år efter senaste registrerat besök. Jag omfattas även av bokföringslagen där uppgifter sparas under 7 år.

Dina uppgifter lämnas ej ut till tredje part utan ditt godkännande. Har du frågor så kontakta mig gärna för mer info!